Unio Town Srinakarin-Bangna

Unio Town Srinakarin-Bangna โครงการ Unio Town ศรีนครินทร์-บางนา มีที่ตั้งอยู่ติดซอยพัฒนาชุมชน 17 ห่างจากถนนใหญ่ศรีนครินทร์ประมาณ 1.9 กิโลเมตร เชื่อมต่อสู่ถนนศรีนครินทร์ – บางนา – เทพารักษ์ – กาญจนาภิเษก